Men�lerimiz: Ana Sayfam�z | Teslim �artlar�m�z | Hizmet B�lgelerimiz | Sitemap


� MEN�LER�M�Z :


ONL�NE DO�UM G�N� YA� PASTA G�NDER�M� WEB S�TEM�ZE HO� GELD�N�Z. S�TEM�Z �ZER�NDEN ONL�NE OLARAK DO�UM G�N� YA� PASTA S�PAR��� G�NDEREB�L�RS�N�Z. PASTA S�PAR��� VER�RKEN S�STEM�M�ZE �YE OLMADAN KOLAYCA S�PAR�� VEREB�L�RS�N�Z.

Online do�um g�n� pasta sipari�i verin

Do�um g�n� ya� pastas� sipari�i web sitemize ho� geldiniz. Sitemiz �zerinden sevdiklerinize ya� pasta , tatl� , kuru pasta , tatl� tuzlu kuru pasta , �ikolata , baklava �e�itleri sipari�lerinizi verebilir g�nderebilirsiniz. Pasta sipari�i yap�l��� ve haz�rlanmas� konusunda firmam�z g�nl�k �r�nler yapmakta ve haz�rlamaktad�r. Servis saatlerimiz g�n i�erisinde 12.00 dan sonra ba�lamaktad�r. �r�nlerimizde yapay tatland�r�c� �r�nler asla kullan�lmamaktad�r. Sitemiz �zerinden kredi kart�n�z ile al��veri� yapabilirsiniz. Kredi kart� kullanmayacak m��terilerimiz i�in sipari� formu sayfam�zdan sonra eft havale banka hesap numaralar�m�z sunulmaktad�r. G�venli al��veri�in keyfini ��kar�n. �l merkezi ve �l�e merkezleri i�in pasta sipari�i verebilirsiniz. K�ylere ve daha k���k yerle�im yerlerine ya� pasta sipari�i alm�yoruz. Pasta sipari�lerinizde en son a�amada onay sipari� numaran�z ile pasta sipari�lerini takip edebilir online olarak sipari� durumlar�n� g�rebilirsiniz.

�R�N S�PAR��LER�N�Z� ALT KISIMDAK� �R�N ALTINDAK� SATIN AL L�NKLER�NE G�R�� YAPARAK ONL�NE OLARAK VEREB�L�RS�N�Z.

Pasta sipari�i sitemiz �zerinden online olarak pasta , ya� pasta , do�um g�n� pastas� sipari�i verebilirsiniz. Kredi kart� ile �deme yapabilirsiniz.

Do�um g�n� ya� pastas� , Tatl� �e�itleri , �ikolata ve Kuru pasta sipari�i web sitemize ho� geldiniz.

4 Ki�ilik Do�um g�n� ya� pastas� �r�nlerimiz  ;

4 Kiilik ikolatal ya pasta
4 Kiilik ikolatal ya pasta
650 TL - Kod:8180
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 Kiilik Kark Meyveli ya pasta
4 Kiilik Kark Meyveli ya pasta
655 TL - Kod:8182
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 Kiilik Frambuazl ya pasta
4 Kiilik Frambuazl ya pasta
652 TL - Kod:8184
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 Kiilik ikolatal Muzlu ya pasta
4 Kiilik ikolatal Muzlu ya pasta
659 TL - Kod:8186
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 Kiilik ilekli ya pasta
4 Kiilik ilekli ya pasta
683 TL - Kod:8188
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 Kiilik Para ikolatal ya pasta
4 Kiilik Para ikolatal ya pasta
659 TL - Kod:8190
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi

4 - 6 Ki�ilik Do�um g�n� ya� pastas� ve 1 Litrelik Cola �r�nlerimiz  ;

4 ile 6 Kiilik ikolatal ya pasta 1 litre cola
4 ile 6 Kiilik ikolatal ya pasta 1 litre cola
835 TL - Kod:8192
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 Kiilik Kark Meyveli ya pasta 1 litre cola
4 ile 6 Kiilik Kark Meyveli ya pasta 1 litre cola
845 TL - Kod:8194
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 Kiilik Frambuazl ya pasta 1 litre cola
4 ile 6 Kiilik Frambuazl ya pasta 1 litre cola
841 TL - Kod:8196
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 Kiilik ilekli ya pasta 1 litre cola
4 ile 6 Kiilik ilekli ya pasta 1 litre cola
855 TL - Kod:8198
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 Kiilik ikolatal Muzlu ya pasta 1 litre cola
4 ile 6 Kiilik ikolatal Muzlu ya pasta 1 litre cola
838 TL - Kod:8200
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 Kiilik Para ikolatal ya pasta ve 1 litre cola
4 ile 6 Kiilik Para ikolatal ya pasta ve 1 litre cola
836 TL - Kod:8202
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi

Alt k�s�mdaki ya� pasta �r�nlerimiz 4 ile 6 ki�ilik olup Pastanelerde 0 numara olarak adland�r�lan 650 gr ile 850 gr aras�ndaki �r�nlerden olu�maktad�r. Alt k�s�mdaki ya� pasta �r�nlerimiz 6 ile 9 ki�ilik olup Pastanelerde 1 numara olarak adland�r�lan 850 gr ile 1 kilo 200 gr aras�ndaki �r�nlerden olu�maktad�r.

4 ile 6 ki�ilik ve 6 ile 9 ki�ilik Ya� Pasta �r�nlerimiz ;

zel yapm 6 kiilik ikolatal kalp eklinde ya pasta
zel yapm 6 kiilik ikolatal kalp eklinde ya pasta
1375 TL - Kod:8170
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
zel yapm 8 kiilik ikolatal kalp eklinde ya pasta
zel yapm 8 kiilik ikolatal kalp eklinde ya pasta
1495 TL - Kod:8172
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik ikolatal ya pasta
4 ile 6 kiilik ikolatal ya pasta
710 TL - Kod:5448
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik Meyval ya pasta
4 ile 6 kiilik Meyval ya pasta
728 TL - Kod:5450
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik Frambuazl ya pasta
4 ile 6 kiilik Frambuazl ya pasta
718 TL - Kod:5452
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik ikolatal Drajeli ya pasta
4 ile 6 kiilik ikolatal Drajeli ya pasta
719 TL - Kod:5454
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik ikolatal Fstkl ya pasta
4 ile 6 kiilik ikolatal Fstkl ya pasta
720 TL - Kod:5456
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik ikolatal Frambuazl ya pasta
4 ile 6 kiilik ikolatal Frambuazl ya pasta
734 TL - Kod:5458
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik ikolatal Krokanl ya pasta
4 ile 6 kiilik ikolatal Krokanl ya pasta
724 TL - Kod:5460
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik ikolatal Muzlu ya pasta
4 ile 6 kiilik ikolatal Muzlu ya pasta
729 TL - Kod:5462
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik ikolatal Vineli ya pasta
4 ile 6 kiilik ikolatal Vineli ya pasta
728 TL - Kod:5464
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik ikolatal Kestaneli ya pasta
4 ile 6 kiilik ikolatal Kestaneli ya pasta
737 TL - Kod:5466
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik Para ikolatal Ya pasta
4 ile 6 kiilik Para ikolatal Ya pasta
726 TL - Kod:5468
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik Profiteroll Ya pasta
4 ile 6 kiilik Profiteroll Ya pasta
740 TL - Kod:5470
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik Drajeli Ya pasta
4 ile 6 kiilik Drajeli Ya pasta
726 TL - Kod:5472
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik Tiramisu Ya pasta
4 ile 6 kiilik Tiramisu Ya pasta
1521 TL - Kod:5474
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik ilekli Ya pasta
4 ile 6 kiilik ilekli Ya pasta
874 TL - Kod:4204
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik ilekli Ya pasta
4 ile 6 kiilik ilekli Ya pasta
916 TL - Kod:3548
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 kiilik ikolatal ya pasta
6 ile 9 kiilik ikolatal ya pasta
866 TL - Kod:5534
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 kiilik Meyval ya pasta
6 ile 9 kiilik Meyval ya pasta
880 TL - Kod:5536
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 kiilik Frambuazl ya pasta
6 ile 9 kiilik Frambuazl ya pasta
868 TL - Kod:5538
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 kiilik ikolatal Drajeli ya pasta
6 ile 9 kiilik ikolatal Drajeli ya pasta
914 TL - Kod:5540
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 kiilik ikolatal Fstkl ya pasta
6 ile 9 kiilik ikolatal Fstkl ya pasta
924 TL - Kod:5542
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 kiilik ikolatal Frambuazl ya pasta
6 ile 9 kiilik ikolatal Frambuazl ya pasta
908 TL - Kod:5544
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 kiilik ikolatal Krokanl ya pasta
6 ile 9 kiilik ikolatal Krokanl ya pasta
907 TL - Kod:5546
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 kiilik ikolatal Muzlu ya pasta
6 ile 9 kiilik ikolatal Muzlu ya pasta
909 TL - Kod:5548
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 kiilik ikolatal Vineli ya pasta
6 ile 9 kiilik ikolatal Vineli ya pasta
904 TL - Kod:5550
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 kiilik ikolatal Kestaneli ya pasta
6 ile 9 kiilik ikolatal Kestaneli ya pasta
926 TL - Kod:5552
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 kiilik Para ikolatal Ya pasta
6 ile 9 kiilik Para ikolatal Ya pasta
916 TL - Kod:5554
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 kiilik Profiteroll Ya pasta
6 ile 9 kiilik Profiteroll Ya pasta
917 TL - Kod:5556
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 kiilik Drajeli Ya pasta
6 ile 9 kiilik Drajeli Ya pasta
916 TL - Kod:5558
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 kiilik Tiramisu Ya pasta
6 ile 9 kiilik Tiramisu Ya pasta
1859 TL - Kod:5560
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 kiilik ilekli Ya pasta
6 ile 9 kiilik ilekli Ya pasta
960 TL - Kod:5562
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 kiilik ilekli Ya pasta
6 ile 9 kiilik ilekli Ya pasta
957 TL - Kod:5564
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
zel yapm 6 kiilik krmz kalp eklinde ya pasta
zel yapm 6 kiilik krmz kalp eklinde ya pasta
1475 TL - Kod:8174
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
zel yapm 8 kiilik krmz kalp eklinde ya pasta
zel yapm 8 kiilik krmz kalp eklinde ya pasta
1745 TL - Kod:8176
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi

6 ile 9 Ki�ilik Do�um g�n� ya� pastas� ve 2*1 Cola �r�nlerimiz  ;

6 ile 9 Kiilik ilekli ya pasta ve 2 adet 1 litre cola
6 ile 9 Kiilik ilekli ya pasta ve 2 adet 1 litre cola
1225 TL - Kod:8220
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 Kiilik Para ikolatal ya pasta ve 2 adet 1 litre cola
6 ile 9 Kiilik Para ikolatal ya pasta ve 2 adet 1 litre cola
1207 TL - Kod:8222
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 Kiilik ikolatal ya pasta ve 2 adet 1 litre cola
6 ile 9 Kiilik ikolatal ya pasta ve 2 adet 1 litre cola
1210 TL - Kod:8224
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 Kiilik Kark Meyveli ya pasta ve 2 adet 1 litre cola
6 ile 9 Kiilik Kark Meyveli ya pasta ve 2 adet 1 litre cola
1220 TL - Kod:8226
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 Kiilik Frambuazl ya pasta ve 2 adet 1 litre cola
6 ile 9 Kiilik Frambuazl ya pasta ve 2 adet 1 litre cola
1111 TL - Kod:8228
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
6 ile 9 Kiilik ikolatal Muzlu ya pasta ve 2 adet 1 litre cola
6 ile 9 Kiilik ikolatal Muzlu ya pasta ve 2 adet 1 litre cola
1206 TL - Kod:8230
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi

9 ile 12 Ki�ilik Do�um g�n� ya� pastas� �r�nlerimiz  ;

9 ile 12 Kiilik ikolatal ya pasta
9 ile 12 Kiilik ikolatal ya pasta
1230 TL - Kod:8204
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
9 ile 12 Kiilik Kark Meyveli ya pasta
9 ile 12 Kiilik Kark Meyveli ya pasta
1250 TL - Kod:8206
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
9 ile 12 Kiilik Frambuazl ya pasta
9 ile 12 Kiilik Frambuazl ya pasta
1253 TL - Kod:8208
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
9 ile 12 Kiilik Muzlu ikolatal ya pasta
9 ile 12 Kiilik Muzlu ikolatal ya pasta
1247 TL - Kod:8210
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
9 ile 12 Kiilik Para ikolatal ya pasta
9 ile 12 Kiilik Para ikolatal ya pasta
1246 TL - Kod:8212
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
9 ile 12 Kiilik ilekli ya pasta
9 ile 12 Kiilik ilekli ya pasta
1264 TL - Kod:8214
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi

4 ile 6 ki�ilik Baton Ya� Pasta �r�nlerimiz ;

4 ile 6 kiilik ikolatal Baton Ya pasta
4 ile 6 kiilik ikolatal Baton Ya pasta
735 TL - Kod:5476
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik Meyval Baton Ya pasta
4 ile 6 kiilik Meyval Baton Ya pasta
750 TL - Kod:5478
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik Muzlu Baton Ya pasta
4 ile 6 kiilik Muzlu Baton Ya pasta
740 TL - Kod:5480
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 kiilik Vineli Baton Ya pasta
4 ile 6 kiilik Vineli Baton Ya pasta
750 TL - Kod:5482
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 Kiilik Frambuazl Baton ya pasta
4 ile 6 Kiilik Frambuazl Baton ya pasta
745 TL - Kod:8216
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
4 ile 6 Kiilik ilekli Baton ya pasta
4 ile 6 Kiilik ilekli Baton ya pasta
751 TL - Kod:8218
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi

Baklava , kaday�f , tulumba , ��biyet b�lb�l yuvas� Tatl� �r�nlerimiz ;

1 kilo lezzetli Cevizli Baklava
1 kilo lezzetli Cevizli Baklava
775 TL - Kod:5486
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
1 kilo lezzetli Blbl Yuvas
1 kilo lezzetli Blbl Yuvas
877 TL - Kod:4090
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
1 kilo lezzetli fstkl baklava
1 kilo lezzetli fstkl baklava
875 TL - Kod:4226
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
1 kilo lezzetli kadayf
1 kilo lezzetli kadayf
770 TL - Kod:5484
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
2 kilo taze cevizli baklava
2 kilo taze cevizli baklava
1535 TL - Kod:5566
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
2 kilo lezzetli fstkl baklava
2 kilo lezzetli fstkl baklava
1545 TL - Kod:5568
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
2 kilo lezzetli fstkl baklava
2 kilo lezzetli fstkl baklava
1619 TL - Kod:5570
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
2 kilo lezzetli Cevizli Baklava
2 kilo lezzetli Cevizli Baklava
1462 TL - Kod:5572
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi

Kuru Pasta , tatl� tuzlu kuru pasta , kar���k kuru pasta ve Ek �r�nlerimiz ;

1 Kilo Kark Tatl Kuru Pasta
1 Kilo Kark Tatl Kuru Pasta
545 TL - Kod:5504
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
1 Kilo Kark Tuzlu Kuru Pasta
1 Kilo Kark Tuzlu Kuru Pasta
555 TL - Kod:5506
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
1 Kilo Kark Tatl Tuzlu Kuru Pasta
1 Kilo Kark Tatl Tuzlu Kuru Pasta
550 TL - Kod:5508
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
1 Kilo Ek Pasta
1 Kilo Ek Pasta
635 TL - Kod:5510
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
2 Kilo Kark Tatl Kuru Pasta
2 Kilo Kark Tatl Kuru Pasta
1020 TL - Kod:5574
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
2 Kilo Kark Tuzlu Kuru Pasta
2 Kilo Kark Tuzlu Kuru Pasta
1035 TL - Kod:5576
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
2 Kilo Kark Tatl Tuzlu Kuru Pasta
2 Kilo Kark Tatl Tuzlu Kuru Pasta
1035 TL - Kod:5578
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
2 Kilo Ek Pasta siparii
2 Kilo Ek Pasta siparii
940 TL - Kod:5580
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi

��KOLATA S�PAR��� �NEML� B�LG� ; Say�n ziyaret�imiz el yap�m� �ikolata �r�nleri sadece Ankara i�erisinde ayn� g�n teslim edilmektedir. Di�er il ve il�eler i�in ayn� g�n i�erisinde kargo ile g�nderim yap�lmakta ve 1 ile 3 i� g�n� i�erisinde g�nderim yap�lmaktad�r. Bu konuda l�tfen sipari� vermeden �nce bilgi sahibi olunuz. Ayn� g�n yapaca��n�z g�nderimler i�in ya� pasta g�nderimlerini tercih ediniz.

El yap�m� �ikolata , Lezzetli �ikolata sat��� �r�nlerimiz ;

500 gr El yapm ikolata
500 gr El yapm ikolata
1625 TL - Kod:5488
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
500 gr Badem ekeri
500 gr Badem ekeri
1625 TL - Kod:5490
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
500 gr ikolatal Lokum
500 gr ikolatal Lokum
1625 TL - Kod:5492
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
500 gr Madlen ikolata
500 gr Madlen ikolata
1625 TL - Kod:5494
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
500 gr Spesiyal ikolata
500 gr Spesiyal ikolata
1625 TL - Kod:5496
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
500 gr Yaldz Kapl ikolata
500 gr Yaldz Kapl ikolata
1625 TL - Kod:5498
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
1 Kilo El yapm Kark ikolata
1 Kilo El yapm Kark ikolata
3725 TL - Kod:5500
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi
750 gr El yapm Kark ikolata
750 gr El yapm Kark ikolata
3475 TL - Kod:5502
Doum gn ya pastas siparii sat gnderimi

Sitemizden verece�iniz pastalar ;

Bu siteden verece�iniz pasta �r�n �e�itlerimiz % 100 M��teri memnuniyeti ve sat�� Garantisi i�in �aba sarf edilerek g�nderilmektedir.

 

S�PAR�� VERMEDEN �NCE B�L�NMES� GEREKENLER ;

ya� pasta sipari�i Ya� Pasta ve t�m pasta �r�nlerimiz g�nl�k olarak haz�rlanan �r�nlerden se�ilerek adreslere teslim edilir.

ya� pasta sipari�i Ayn� �r�n tezgahlar da bulunamad��� durumlarda �r�n de�i�ikli�i yap�labilinir.


ya� pasta sipari�i Ayn� �r�n tezgahta bulunmaz ve f�r�ndan yeni ��kar�lmak �zere ise adres teslim saatleri fark yaratabilir.

 

ya� pasta sipari�i Baz� b�lgelerde G�nl�k �retimler 3 farkl� boyutlarda yap�lmakta ve vitrin tezgahlar�m�zda h�zla t�kenebilmektedir. ��leden sonra �e�itlilik h�zla azalmaktad�r. Bu gibi durumlarda muadil �r�nler yollama yap�labilmektedir. Yine ayn� �ekilde baz� k���k b�lgelerde tiramusu , profotor�l ve buna yak�n �r�nler yerine �ikolata , meyveli ve frambuazl� vitrin pastalar�ndan ba�ka �r�n sat�lmamaktad�r. Bu b�lgelerde o b�lge insan�n�n tercih etti�i �r�nler sat��� yap�lmaktad�r. Bu konuda sipari� vermeden �nce bu konular�n bilinmesinde m��terilerimizin bu konulara dikkat etmesi gereklidir.

ya� pasta sipari�i K�ylere Beldelere g�nderim yapm�yoruz. Yine ayn� �ekilde askeri s�n�r karakollar�na g�nderim yapm�yoruz.

ya� pasta sipari�i G�nderimleriniz de g�nderim yapt���n�z b�lgedeki kaliteli ve kendini kan�tlam�� pastaneler arac� olarak kullan�lmaktad�r.

ya� pasta sipari�i Resimlerdeki �r�nler temsili �r�nler olup i�erik ayn� olmakta fakat d�� g�r�n��lerde s�slemelerde k���k farkl�l�klar olabilmektedir. Bu farkl�l�k pastaneden pastaneye farkl�l�klar g�stermektedir. G�r�nt� ve s�slemeler b�lgeden b�lgeye pasta ustalar�n�n kendi ustal�klar�na g�re farkl� g�r�nt� ve g�rselliklerde olabilmektedir.

ya� pasta sipari�i Pasta sipari�lerimiz teslimatlar� saat 12.00 dan sonra olmaktad�r. G�nl�k pastalar haz�rlanmas� servise haz�r hale gelmesi T�rkiye genelinde bir�ok pastane firmas�nda ��leden sonra servise haz�r hale gelmektedir. Sabah saatlerinde bir�ok b�lgede �r�n haz�rlanmad��� i�in sipari�ler ��leden sonra g�nderim yap�lmaktad�r.

ya� pasta sipari�i �zel yap�m kalp pastalar baz� b�lgelerde 1 i� g�n� �nceden verilmesi gerekmektedir.

ya� pasta sipari�i �ilekli ve vi�neli ya� pasta �r�nlerimiz belli d�nemlerde yap�lmaktad�r. Taze �ilek oldu�u i�in mevsiminde bu �r�nler �retilmektedir. Mevsim d��� �r�nlerde mevsimsel meyveli �r�n g�nderilmektedir.

ya� pasta sipari�i Uzak b�lgelere verilen sipari�lerde ek �deme Km olarak hesaplanarak ek �cret istenebilir.

 

EVLERE , ��YERLER�NE PAKET SERV�S H�ZMET�M�Z VARDIR.

 

 

Sitemizden verece�iniz pastalar ;

Bu siteden verece�iniz pasta �r�n �e�itlerimiz % 100 M��teri memnuniyeti ve sat�� Garantisi i�in �aba sarf edilerek g�nderilmektedir.

 

Sitemiz �zerinden Online Limon Pastanesi  i�in pasta sipari�i verebilir , ya� pasta g�nderebilirsiniz. Ayr�ca sitemiz �zerinden verece�iniz tatl� ve pasta sipari�leriniz haccp ve iso belgeli firmalardan temin edilmekte ve vermi� oldu�unuz adrese �zel elemanlar�m�z taraf�ndan g�nderilerek teslim edilmektedir.

ya� pasta yolla sipari� g�nder do�um g�n� pastas�

Sitemiz �zerinden Online Limon Pastanesi  i�in pasta sipari�i verebilir , ya� pasta g�nderebilirsiniz. Ayr�ca sitemiz �zerinden verece�iniz tatl� ve pasta sipari�leriniz haccp ve iso belgeli firmalardan temin edilmekte ve vermi� oldu�unuz adrese �zel elemanlar�m�z taraf�ndan g�nderilerek teslim edilmektedir.

Pasta ya� pasta eve evlere pakety servisi hizmetimiz vard�r

Do�um g�n� ya� pasta sipari�lerinizde eve servis , i�yerine servis , adrese paket servis hizmetimiz vard�r.

do�um g�n� pasta sipari�i sat��

i�in Yapm�� oldu�umuz Pasta �r�nleri ; Ya� Pasta , kuru pasta , tuzlu ve tatl� pasta , ekler , kek , tatl� , kurabiye , B�rek , po�a�a , turta , �ikolata ve bu t�rdeki t�m g�da �r�nleri firmam�z taraf�ndan sipari� al�n�r ve adrese g�nderilir.

Pastane telefon numara adres tel pastac�lar

Pastane telefon numaras� , adresi , Online pasta eve servis , paket servis yapan firmam�z �zerinden online pasta sipari�i verebilirsiniz.

adrese teslim do�um g�n� ya� pastas�

Ya� pasta do�um g�n� pastas� pastane telefonu , pasta firmas� telefon numaras� sipari� ve destek hatt�m�z ; 0 850 885 20 10

pastane  pasta sat�� sipari�

�l , �l�eleri ve semtlerine Pasta , El yap�m� �ikolata , Ya� pasta g�nder sipari�lerinizi firmam�zdan g�ven ile verebilirsiniz. Sevdiklerinize do�um g�n� pastalar� g�nderebilirsiniz.

YUVARLAK YA� PASTA G�NDER�N. SEVD�KLER�N�Z� MUTLU ED�N.

pasta sat��� sipari�i yolla g�nder

pastac�l�k ve �ikolata g�nderimi firmas� g�venin yeni adresidir.

pasta sipari�i yolla

T�m pasta �r�nlerimiz g�nl�k haz�rlanmaktad�r. Bir g�n �nceden verece�iniz pasta sipari�leriniz �zenle ustalar�m�z taraf�ndan imal edilmektedir.

PAKET SERV�S� H�ZMET�M�Z VARDIR.

PASTA S�PAR��� VEREB�L�RS�N�Z.

Do�um g�n� pastas� sipari�i

Do�um g�n� pastas� sipari�i i�in sitemiz �zerinden h�zl� ve kolayca sipari� verebilirsiniz. Sistemimiz g�venli ve al��veri�leriniz banka �zerinden ger�ekle�mektedir. �sterseniz eft havale ile �deme yapabilirsiniz.

pasta sipari�i yolla g�nder pastaneler

YA� PASTA S�PAR��� VERMEK �OK KOLAY �YE OLMADAN D�REK S�PAR�� VEREB�L�RS�N�Z.

Online Limon Pastanesi  pasta sipari� telefonumuz ;

0 850 885 20 10 ve 0 850 885 20 10

pasta sat��� sipari�i g�nder yolla

'' Do�um g�n� pasta sipari�i vermek '' i�in �ye olmadan sat�n al diyerek formumuzu doldurabilir ve online olarak h�zl�ca sipari� verebilirsiniz. �yelik yok formalite yok. 3 a�amada kolayca ya� pasta sipari�inizi verebilirsiniz.Pasta sipari�inizi �r�n alt�ndaki sat�n al sipari� ver butonuna t�klayarak gelen form alan�n� eksiksiz olarak doldurunuz. Formu g�nder diyerek �deme sayfas�na ula��n�z. Bu k�s�mda kredi kart bilgilerinizi girerek yada eft havale se�ene�ini se�erek sipari�inizi tamamlay�n�z.

ya� pasta sipari�i

EVLERE �� YERLER�NE PAKET SERV�S H�ZMET�M�Z MEVCUTTUR.

ONL�NE KRED� KARTINIZ �LE DO�UM G�N� PASTA S�PAR��� VEREB�L�RS�N�Z.

Ya� pasta �r�n �e�itleri ; Kar���k Meyveli , �ilekli Ya� Pasta , Muzlu Pasta , Frambuazl� Pasta , B���rtlenli Pasta , Vi�neli pasta , Kestaneli Pasta , Opera Pasta , Karamelli Pasta , Kahveli Pasta , Karamelli Cevizli Pasta , Par�a �ikolatal� Pasta , �ikolatal� Frambuazl� ya� pasta �e�itlerimizden do�um g�n� pastas� sipari�lerinizi sitemiz alt�ndaki �r�n sat�n al linkimize t�klayarak sipari�lerinizi verebilirsiniz. Pasta sitemiz �zerinden online pastane hizmeti ile �ye olmadan direk sipari� formunu doldurarak sipari�lerinizi aktif edebilirsiniz.

Tatl� �r�n �e�itlerimiz ; Cevizli Baklava , Kuru Baklava , F�st�kl� Baklava , Cevizli Baklava , Antep D�r�m , F�st�k Sarma , S�biyet , Saray Sarma, Mevlana Tatl�s� , Tel Kaday�f� , Ekmek Kaday�f� , �ekerpare gibi �r�nleri �nternet pastane sipari� sitemiz �zerinden h�zl� bir �ekilde verebilirsiniz. Farkl� tatl� �e�itleri ile farkl� kilo standartlar�nda sevdiklerinize tatl� g�nderebilirsiniz.

B�rek �e�itleri ; Peynirli su b�re�i , su b�re�i , kara k�y b�re�i , tepsi b�rek sipari�i verebilirsiniz. Mis gibi lezzetli b�reklerimizi tatt�ktan sonra bundan sonra abonesi olacak ve �zel g�nlerinizde zahmetsiz ama kaliteli sipari�ler verebileceksiniz.

ya� pasta do�um g�n� pastas� sat���

G�NDEREN�NDE ALICININ DA MUTLU OLDU�U TEK S�TE ...

do�um g�n� pastas� �cretsiz servis

S�PAR�� VERMEK �OK KOLAY �YE OLMADAN D�REK S�PAR�� VEREB�L�RS�N�Z.

do�um g�n� pasta sipari�i

Pasta sipari�i hizmet b�lgelerimiz ;

Adana , Ad�yaman , A�r� , Afyon , Aksaray , Amasya , Ankara , Antalya , Ardahan , Artvin , Ayd�n , Bal�kesir , Bart�n , Batman , Bayburt , Bolu , Burdur , Bursa , Bilecik , Bing�l , Bitlis , �anakkale , �ank�r� , �orum , Denizli , Diyarbak�r , D�zce , Edirne , Elaz�� , Erzurum , Erzincan , Eski�ehir , Gaziantep , G�m��hane , Giresun , Hakkari , Hatay Antakya , I�d�r , Kahramanmara� , Karab�k , Karaman , Kars , Kastamonu , Kayseri , K�br�s , K�r�kkale , K�rklareli , K�r�ehir , Kocaeli , Konya , Kilis , K�tahya , Malatya , Manisa , Mardin , Mersin , Mu�la , Mu� , Nev�ehir , Ni�de , Ordu , Osmaniye , Rize , Sakarya , Samsun , Sinop , Sivas , Siirt , Tekirda� , Tokat , Trabzon , Tunceli , U�ak , Van , Yalova , Yozgat , �sparta , �stanbul , �zmir , �zmit , Zonguldak , �anl�urfa , ��rnak , Tokat Pazar , Tokat Zile , Tokat Turhal i�in do�um g�n� pasta sipari�i verebilirsiniz.

DO�UM G�N� PASTA S�PAR��� VER�RKEN NEDEN B�Z� SE�MEL�S�N�Z ;

pasta sipari�i sertifika g�venlik

Bu siteden verece�iniz t�m �r�nler g�da sertifikal� �r�nlerdir. G�da �ekeri kullanm�yoruz buna dikkat ediyoruz. �r�nlerimizin tamam�nda domuz ya�� jelatini asla kullan�lmaz. Helal �r�nler kullan�lmaktad�r. �ekerlerimiz y�zde y�z pancar �ekeridir ve do�ald�r. Hijyen kurallar�na harfiyen riayet ediyor ve sa�l���n�z bizim i�in �nemlidir diyoruz. Kendimizin t�ketmedi�i �r�nleri ba�kas� da t�ketmesin anlay���nday�z. G�nderim yapt���n�z b�lgedeki en yak�n �ubelerimiz taraf�ndan teslim edilmektedir. Do�um g�n� ya�pasta sipari�i i�in 0 850 885 20 10 numaral� telefonumuzdan profesyonel destek alabilirsiniz. Biz 18 y�ld�r T�rkiye nin t�m il , il�e ve mahallerine semtlerine pasta g�nderimi yap�yoruz. Do�um g�n� pasta sipari�i �r�nlerini firmam�z �zerinden temin edebilir ve g�venli bir �ekilde al��veri� yapabilirsiniz.

Adrese ya� pasta yolla g�nder

% 100 M��teri memnuniyeti ve sat�� Garantisi i�in �aba sarf edilerek g�nderilmektedir.

Do�um g�n� pastas� sipari�i 0 850 885 20 10

Sitemiz �zerinden pasta sipari�i verebilir , ya� pasta g�nderebilirsiniz. Ayr�ca sitemiz �zerinden verece�iniz tatl� ve pasta sipari�leriniz haccp ve iso belgeli firmalardan temin edilmekte ve vermi� oldu�unuz adrese �zel elemanlar�m�z taraf�ndan g�nderilerek teslim edilmektedir.

do�um g�n� pasta sipari�i ver yolla g�nder sipari�

H�ZMETLER�M�Z ;

Butik Pastalar

  Resimli Ya� Pastalar

  �zel g�n pastalar�

  Do�um g�n� ya� pasta �e�itleri

  Mois �effaf transparan pasta

Do�um g�n� pasta modelleri �e�itleri

Yapm�� oldu�umuz Pasta �r�nleri ; Ya� Pasta , kuru pasta , tuzlu ve tatl� pasta , ekler , kek , tatl� , kurabiye , B�rek , po�a�a , turta , �ikolata ve bu t�rdeki t�m g�da �r�nleri firmam�z taraf�ndan sipari� al�n�r ve adrese g�nderilir.

pasta sipari�i g�venli al��veri�

Do�um g�n� pastane telefon numaras� 0 850 885 20 10 numaram�z �zerinden pasta sipari�i verebilirsiniz.

BU S�TEDE H�� OLMADI�INIZ KADAR G�VENDES�N�Z.

Pasta sipari�i g�venli al��veri�

pastaneleri

ya� pasta sipari�i

T�m bankalar�n kredi kartlar�n� sistemimiz �zerinde kullanarak Do�um g�n� pasta sipari�i verebilirsiniz. Garanti bankas� , �� bankas� , Ziraat Bankas� , Yap� kredi , Akbank , Vak�flar Bankas� gibi belli ba�l� bankalara eft havale �demesi yapabilirsiniz. Sipari� i�in ve banka bilgilerimiz i�in sat�n al linki ard�ndan gelen formu doldurarak kredi kart �deme sayfas� yada eft havale ile �deme sayfam�zdan banka bilgilerini alabilirsiniz.

M��TER�LER�M�Z B�Z� SEV�YOR , MEMNUN KALIYOR.

M��terilerimiz bizi seviyor 5 y�ld�z yorum puan

Do�um g�n� pastas� g�nderimleriniz ile ilgili olarak alt k�s�mdaki ileti�im numaralar�m�zdan bilgi destek talep edebilirsiniz.

do�um g�n� ya� pasta sipari�i yolla g�nder sipari� ver Ana Sayfam�z

E-mail ;

[email protected]

[email protected]

Resimli ya� pasta sipari�leriniz i�in l�tfen alt k�s�mdaki E-mail adresi ile irtibat kurunuz.

[email protected]

Web Sitesi ;

http://www.pasyayaspasta.com

Ssl web ; https://www.pasyayaspasta.com

 B�ZE ULA�IN

0 850 885 20 10

0 850 885 20 10

'' Do�um g�n� pastas� sipari�i qr kod ileti�im bilgi alt k�s�mdad�r. Yeni nesil cep telefon numaralar� ile bilgilerimize ula�abilirsiniz. ''

Pasta do�um g�n� pastas� telefon ileti�im adres bilgisi

Sitemiz �zerinden online olarak ya� pasta sipari�i verebilirsiniz. Alt k�s�mdaki �r�nleri adreslere teslim ediyoruz.

Evlere i�yerlerine paket servisi pasta sipari�i

YA� PASTA SATI�I - PASTA - ��KOLATA SATI� �R�NLER� . T�M �L�E VE SEMTLERE PASTA S�PAR��� VEREB�L�RS�N�Z.

PASTA , YA� PASTA , ��KOLATA , TATLI SATI�I  S�TEM�ZE HO� GELD�N�Z.

�YE OLMADAN SATIN AL VE S�PAR�� VER

YA� PASTA SATI�I - PASTA - ��KOLATA SATI� �R�NLER� .

Evlere , ��yerlerine paket servisimiz saat 12:30 dan sonra ba�lamaktad�r. En son paket servis ��k�� saatimiz 19:30 dur.

�LET���M NUMARAMIZ ; 0 850 885 20 10

Umut Pastanesi Lezzetli tad�ml�k �r�n mekan�

� 2020 pasyayaspasta.com | Bu site Online Limon Pastanesi  il ve il�elerine ya� pasta sat��� , Pasta paket servisi , evlere i�yerlerine ya� pasta paket servisi , Do�um g�n� pastas� g�nderimi amac� ile yay�n hayat�na verilmi�tir.T�rkiye Pasta G�nder Web sitemiz en iyi Microsoft Internet Explorer edge , chrome ile g�r�nt�lenir.

Kopyalanamaz � 2021 Do�um g�n� pastas� sipari�i , Ya� pasta g�nderimi ve her t�rl� pasta sat��lar� ad�na Limon Pastac�l�k firmas� online sat�� sitesi olarak yay�n hayat�na verilmi�tir.

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort